lunes, 9 de mayo de 2011

Campaña, día 4. Diversidad funcional y vida independiente

El programa de ICV-EUiA para Barcelona se estructura en cuatro grandes ejes. El eje titulado "Una Barcelona convivencial i oberta" contiene el apartado "Diversitat funcional i vida independent" (páginas 143-144)

Una de las 25 prioridades programáticas surge de este apartado, dice "Generalitzar l‘opció de Vida Independent per aquelles persones amb diversitat funcional que optin per aquest model, que implica l‘assistència personal i l‘autogestió d‘aquesta." Hoy comentaré esta propuesta, y a lo largo de la campaña algunas otras del mismo bloque.

No he consultado los programas electorales de las otras candidaturas, pero seguramente en la mayoría aparecerán términos como "vida independiente" y "asistencia personal" (o algún sucedáneo tipo "vida autónoma" y "figura del asistente personal") No obstante, apostaría a que la propuesta de ICV-EUiA es la única que vincula estos conceptos al ineludible proceso de desinstitucionalización que garantice a las personas con diversidad funcional un ejercicio efectivo de los derechos humanos. De hecho, en la última propuesta del bloque ICV-EUiA establece explícitamente la desinstitucionalización como objetivo final. Dice "Garantir el ple desplegament de les noves lleis de promoció de l‘autonomia personal i de serveis socials a Barcelona en l‘àmbit de la diversitat funcional, de manera que els sistemes d'assistència personal i tecnològica, d‘atenció domiciliària, teleassistència i altres recursos d‘atenció en la comunitat s‘universalitzin de manera real i efectiva fins a assolir la plena desinstitucionalització de les persones amb diversitat funcional"

El giro conceptual de dejar de considerar la institucionalización (en la familia y en residencias) como parte de la solución para asumir que es parte del problema, se argumenta en el párrafo que dice "ICV aposta per un model de societat inclusiva i no segregadora, que permeti tothom que així ho decideixi tenir els suports professionals necessaris per viure amb dignitat i llibertat a casa seva i participar en la seva comunitat. No volem que les persones només puguin decidir entre ser internades en una residència o esdevenir una càrrega per a la família, volem que tothom disposi de l'assistència professional, tant personal com tecnològica, necessària per poder viure a casa seva. Aquest model de professionalització i humanització dels suports és la nostra alternativa al model patriarcal d'atenció familiar que persisteix en figures com el cuidador no professional i en el model segregador de l'internament en residències. No volem prohibir aquests models i les eines que els fan possibles, volem construir una alternativa diferent i dotada de recursos suficients per tal que l'elecció de com es vol viure sigui realment lliure"

No hay comentarios: